GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA (PSIB-PSOE)

Carrer de la Campana, 14 - 1r. Tel. 871 911 094

icon-internet-negro-40icon-contacto-negro-40icon-facebook-negro-40icon-twitter-negro-40


Batle d'Inca
(PSIB-PSOE)Delegat de Participació, Habitatge i Model de Ciutat
(PSIB-PSOE)Delegat de Promoció de la Ciutadanía , Fires i Dijous Bo
(PSIB-PSOE)Delegada d'Igualtat, Salut i Patrimoni Industrial
(PSIB-PSOE)
Delegada de Drets Socials i Gent Gran
(PSIB-PSOE)Delegada de Serveis i Espai Públic
(PSIB-PSOE)Delegada de Mercats, Innovació i Empresa
(PSIB-PSOE)
Delegat d'Economia Local i Comunicació Social
(PSIB-PSOE)Delegat d'Esports, Mobilitat i Bon Govern
(PSIB-PSOE)


GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA

Plaça d'Antoni Mateu, s/n. Tel. 971 881 496
icon-internet-negro-40icon-contacto-negro-40icon-facebook-negro-40icon-twitter-negro-40

 

 


Delegada d’Educació, Formació i Ocupació (MÉS per Inca)


Delegat de Cultura i de la Fundació Teatre Principal d’Inca (MÉS per Inca)


Delegada de Transparència, Noves Tecnologies, Llar d'Infants d'Inca i Escola Municipal de Música i Dansa Antoni Torrandell (MÉS per Inca)

GRUP MUNICIPAL D'INDEPENDENTS D'INCA (INDI)

Plaça d'Espanya, 10 - 1r. Tel. 971 502 373
icon-internet-negro-40icon-contacto-negro-40icon-facebook-negro-40icon-twitter-negro-40

 

 


Delegat d'Inversions, Medi Ambient i Món Rural (INDI)


Delegat de l’Organisme Autònom de la Residència Miquel Mir, Entitats Socials i Cementeri Municipal (INDI)


Delegat de Serveis i Manteniment (INDI)

GRUP MUNICIPAL EL PI

icon-internet-negro-40icon-contacto-negro-40icon-facebook-negro-40icon-twitter-negro-40

 

 


Delegada de Seguretat Ciutadana i Mobilitat (EL PI)


Delegat d’Esports i de l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Activitat Física (EL PI)

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR (PP)

Plaça del Blanquer, 9, baixos. Tel. 971 504 359
icon-internet-negro-40icon-contacto-negro-40icon-facebook-negro-40icon-twitter-negro-40

 

 


GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR (PP)

Plaça del Blanquer, 9, baixos. Tel. 971 504 359
icon-internet-negro-40icon-contacto-negro-40icon-facebook-negro-40icon-twitter-negro-40

 

 

HOLA TEST