Agermanament amb Telpaneca

La ciutat d’Inca està agermanada amb el municipi de Telpaneca (Nicaragua) des de l’any 2002. Aquest municipi pertany al departament de Madriz, una de les zones més empobrides del país centreamericà i a on el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació duu a terme projectes des de l’any 2000.

Aquests són els objectius de l’agermanament entre Inca i Telpaneca:

  • Relació entre pobles del Nord i del Sud, en aquest cas entre Inca i Telpaneca (Nicaragua). Donar a conèixer als ciutadans d’Inca la situació dels països del Sud i les causes que la provoquen.
  • Promoure en el marc de la cooperació municipalista accions orientades cap el desenvolupament sostenible.
  • Impulsar els drets humans, i reforçar les institucions locals com element de cohesió dels municipis i la societat civil.
  • Implicació de les institucions i entitats locals d’ambdós municipis.
  • De l’aportació municipal destinada al Fons Mallorquí, consignar aquells projectes de cooperació que es realitzin a Telpaneca.
  • Creació d’un Comité o Comissió d’Agermanament on estiguin integrades les diferents associacions, col·lectius, administracions i entitats del municipi.

L’agermanament és un instrument que permet el coneixement de dos pobles, un marc de treball entre municipis del Nord i del Sud que poden donar lloc a multitud de accions i projectes que propicien un espai per a la solidaritat d’un poble envers un altre. És un compromís a llarg termini, aprovat per consens de tots els grups polítics i permeten la participació dels habitants del poble, mitjançant les diversos formes d’organització de la població. Un altre element important a tenir en compte, pel que fa l’agermanament, és el fet que la cooperació que sorgeixi sigui de doble via, que els dos municipis s’enriqueixin mútuament.