EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

DARRERES ACTUALITZACIONS

24abr. 2017

[20/02/2018] Resultat del tercer exercici (prova pràctica) Es convoca el dia 19 de febrer, a les 9 hores, a l’entrada del Cementeri Municipal (carrer dels Ferrers), els aspirants que han superat el segon exercici de la fase d’oposició, per a la realització del tercer exercici (prova pràctica). [09/02/2018] Resultat del segon exercici (qüestionari amb respostes alternatives) Es convoca el […]

24abr. 2017

Es convoca el dia 28 de febrer, a les 9 hores, a l’entrada del Cementeri Municipal, situat al carrer dels Ferrers, els aspirants que han superat el segon exercici de la fase d’oposició per a la realització del tercer exercici (prova pràctica). [20/02/2018] Resultat de la segona prova (qüestionari amb respostes alternatives) Es convoca el dia 16 de febrer, […]

EDICTES ORDENATS PER DATA DE PUBLICACIÓ

19febr. 2018

[19/02/2018] Pistes de tennis [19/02/2018] Pista d’atletisme [19/02/2018] Hoquei [19/02/2018] Futbol sala [19/02/2018] Frontó [19/02/2018] Camp de futbol [19/02/2018] Annex II [19/02/2018] Annex I [19/02/2018] Plec de prescripcions tècniques [19/02/2018] Plec de clàusules administratives [19/02/2018] Anunci de licitació (BOIB núm. 22 17/02/2018) Presentació d’ofertes fins al 5 de març de 2018

13febr. 2018

[13/02/2018] Annex III – Prescripcions tècniques, blocs òptics lluminàries carrers del centre [13/02/2018] Annex II – Prescripcions tècniques lluminàries columnes carrers del centre [13/02/2018] Annex I – Plaça d’Espanya i Santa Maria la Major [13/02/2018] Annex-I – Carrer Major (interdistància 22 m) [13/02/2018] Annex-I – Carrer Major (interdistància 16 m) [13/02/2018] Plec de prescripcions tècniques [13/02/2018] Plec de clàusules administratives [13/02/2018] Anunci de licitació […]

09febr. 2018

[20/07/2015] Regulació de la franja horària de disposició de deixalles domèstiques dins els contenidors (Decret de la Batlia núm. 2015001042) [21/03/2012] Ordenança municipal de gestió de residus domèstics [13/03/2012] Aprovació definitiva de l’Ordenança (BOIB núm. 38 13/03/2012) [19/01/2012] Aprovació inicial de l’Ordenança (BOIB núm. 8 19/01/2012)

24gen. 2018

[05/02/2018] Aclariment d’errada material (tercer paràgraf de l’apartat “Característiques de les armilles”) [01/02/2018] Informe de prescripcions tècniques (modificat) Nou termini de presentació d’instàncies: fins al 8 de febrer de 2018 [24/01/2018] Informe de prescripcions tècniques [24/01/2018] Model d’instància Presentació d’instàncies fins al 2 de febrer de 2018