EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

DARRERES ACTUALITZACIONS

21jul. 2017

[22/09/2017] Adjudicació definitiva [21/07/2017] Plec de clàusules administratives [21/07/2017] Plec de prescripcions tècniques [21/07/2017] Exposició de plecs i anunci de licitació (BOIB núm. 88 20/07/2017) Termini de presentació de sol·licituds fins al 04/08/2017.

EDICTES ORDENATS PER DATA DE PUBLICACIÓ

14set. 2017

[14/09/2017] Bases reguladores (BOIB núm. 112 12/09/2017) [14/09/2017] Annexos: Annex 0 Annex 1 Annex 2 Annex 3 Annex 4 Annex 5 Annex 6 Annex 7 Annex 8 Annex 9 Annex 10 Annex 11 Annex 12 Annex 13 Annex 14 Convocatòria de subvencions per a esportistes destinades a compensar els costs derivats dels desplaçaments per a la […]

14set. 2017

[14/09/2017] Bases reguladores (BOIB núm. 112 12/09/2017) [14/09/2017] Annexos: Annex 0 Annex 1 Annex 2 Annex 3 Annex 4 Annex 5 Annex 7 Annex 8 Annex 9 Annex 10 Annex 11 Annex 12 Annex 13 Annex 16 Convocatòria de subvencions per a clubs esportius locals, sense finalitat de lucre, per a la gestió ordinària i […]

04set. 2017

[04/09/2017] Plec de clàusules juridicoadministratives [04/09/2017] Plec de condicions (BOIB núm. 108 02/09/2017) Concurs per a l’adjudicació, mitjançant cessió gratuïta, de la parcel·la de titularitat municipal, classificada com a sòl urbà i qualificada com a eixample al Pla General d’Ordenació Urbana, situada al carrer de Joan d’Àustria, per a la construcció i la gestió d’un centre […]