EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

07març 2019

[09/10/2019] Llista provisional d’admesos. Es convoca els aspirants que no hagin acreditat disposar del nivell B2 de coneixements de llengua catalana, per a la realització del primer exercici, el dia 28 d’octubre de 2019, a les 10.20 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament. [11/03/2019] Model d’instància [07/03/2019] Bases reguladores de la convocatòria (BOIB núm. 30 07/03/2019) […]

18set. 2019

[18/09/2019] Bases reguladores de la convocatòria (BOIB núm. 127 17/09/2019) [18/09/2019] Model d’instància Termini de sol·licitud fins al 8 d’octubre

03oct. 2019

[03/10/2019] Model de proposició – Annex II [03/10/2019] Memòria justificativa [03/10/2019] Memòria tècnica Presentació d’ofertes fins al 18 d’octubre de 2019. Les ofertes es poden presentar al Registre de l’Ajuntament o per correu electrònic a secretaria@ajinca.net

26oct. 2018

[04/10/2019] Aprovació inicial de la modificació [04/12/2018] Plànols proposta Elp Teatre: 01 Itineraris peatonals Inf full urbanitzables i cre no Full 00 final Full C2 Full D2 [04/12/2018] Plànols d’informació PGOU vigent: 01 Itineraris peatonals 02 Inf full urbanitzables i cre no Full 00 final Full C2 Full D2 [21/11/2018] Memòria [31/10/2018] Certificat de parcel·les afectades [26/10/2018] […]