EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

DARRERES ACTUALITZACIONS

07nov. 2017

[20/11/2017] Suspensió de la licitació i del termini de presentació de proposicions [07/11/2017] Anunci (BOIB núm. 136 07/11/2017) [07/11/2017] Plecs de clàusules administratives [07/11/2017] Plecs de prescripcions tècniques Termini de presentació d’ofertes fins al 22 de novembre de 2017.

14nov. 2017

[14/11/2017] Model d’instància [14/11/2017] Plecs de prescripcions tècniques [14/11/2017] Anunci de licitació i plecs de clàusules administratives (BOIB núm. 139 14/11/2017) Termini de presentació d’ofertes: fins dia 29 de novembre de 2017

14set. 2017

[15/11/2017] Proposta de concessions [14/09/2017] Bases reguladores (BOIB núm. 112 12/09/2017) [14/09/2017] Annexos: Annex 0 Annex 1 Annex 2 Annex 3 Annex 4 Annex 5 Annex-6 Annex 7 Annex 8 Annex 9 Annex 10 Annex 11 Annex 12 Annex 13 Annex 14 Annex 15 Annex 16 Convocatòria de subvencions per a clubs esportius locals, sense finalitat […]

EDICTES ORDENATS PER DATA DE PUBLICACIÓ

14nov. 2017

[14/11/2017] Model d’instància [14/11/2017] Plecs de prescripcions tècniques [14/11/2017] Anunci de licitació i plecs de clàusules administratives (BOIB núm. 139 14/11/2017) Termini de presentació d’ofertes: fins dia 29 de novembre de 2017

07nov. 2017

[20/11/2017] Suspensió de la licitació i del termini de presentació de proposicions [07/11/2017] Anunci (BOIB núm. 136 07/11/2017) [07/11/2017] Plecs de clàusules administratives [07/11/2017] Plecs de prescripcions tècniques Termini de presentació d’ofertes fins al 22 de novembre de 2017.

07nov. 2017

[08/11/2017] Models d’instàncies (.doc) [07/11/2017] BOIB núm. 136 07/11/2017 [07/11/2017] Bases reguladores Convocatòria de concurs oposició per a la cobertura interina de dues places de personal funcionari en la categoria de treballador social i la creació de dos borsins d’aquesta categoria, un de personal funcionari i un altre de personal laboral Termini de presentació de sol·licituds fins al […]