EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

DARRERES ACTUALITZACIONS

26nov. 2018

Es convoca el proper dia 22 de gener de 2019, a les 9.30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament, els aspirants que no han acreditat disposar del nivell B1 de llengua catalana per a la realització del primer exercici. [16/01/2019] Canvi de data d’examen del primer exercici (Decret de la Batlia núm. 2019000059) [04/01/2019] Llista […]

EDICTES ORDENATS PER DATA DE PUBLICACIÓ