EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

DARRERES ACTUALITZACIONS

11gen. 2018

[11/01/2018] Anunci d’informació pública d’inici de tramitació   (BOIB núm. 8 16/01/2018) Cessió gratuïta a l’entitat Amadip Esment Fundació del bé immoble i/o solar urbà de titularitat municipal situat entre els carrers de Rubén Darío i Joan d’Àustria (confrontant el quarter General Luque) amb l’objecte de destinar-lo a centre d’inserció sociolaboral, escola professional i habitatges tutelats per […]

20oct. 2017

S’estableix un termini fins al dia 28 de febrer de 2018 de justificació de les subvencions concedides o perquè les persones interessades, si s’escau, hi presentin al·legacions o renunciïn a la concessió. D’acord amb l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (BOIB núm. 66 26/05/2016), els beneficiaris de la subvenció hauran de justificar davant l’òrgan […]

EDICTES ORDENATS PER DATA DE PUBLICACIÓ

07nov. 2016

[09/01/2017] Adjudicació definitiva [07/11/2016] Plecs de clàusules administratives [07/11/2016] Plecs de prescripcions tècniques [07/11/2016] BOIB núm. 140 05/11/2016 Termini de presentació d’ofertes fins al 21 de novembre de 2016

07nov. 2016

[09/01/2017] Adjudicació definitiva [07/11/2016] Plecs de clàusules administratives [07/11/2016] Plecs de prescripcions tècniques [07/11/2016] BOIB núm. 140 05/11/2016 Termini de presentació d’ofertes fins al 21 de novembre de 2016