EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

DARRERES ACTUALITZACIONS

EDICTES ORDENATS PER DATA DE PUBLICACIÓ

07nov. 2017

[08/11/2017] Models d’instàncies (.doc) [07/11/2017] BOIB núm. 136 07/11/2017 [07/11/2017] Bases reguladores Convocatòria de concurs oposició per a la cobertura interina de dues places de personal funcionari en la categoria de treballador social i la creació de dos borsins d’aquesta categoria, un de personal funcionari i un altre de personal laboral Termini de presentació de sol·licituds fins al […]