EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

DARRERES ACTUALITZACIONS

10abr. 2018

[18/01/2019] Convocatòria segon exercici [20/12/2018] Tribunal qualificador [27/06/2018] Llista definitiva d’admesos (decret de la batlia núm. 2018001057) [08/06/2018] Llista provisional d’admesos [22/05/2018] Tribunal qualificador [10/04/2018] Model d’instància [10/04/2018] Bases de la convocatòria (BOIB núm. 42 05/04/2018) Convocatòria i bases per a la cobertura interina d’una plaça de cap del departament d’Informàtica i posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria

EDICTES ORDENATS PER DATA DE PUBLICACIÓ