EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

DARRERES ACTUALITZACIONS

17maig 2018

Es procedeix a ampliar el termini per a la presentació de proposicions en relació al contracte menor per a la substitució de les unitats exteriors de l’edifici de l’escola d’educació infantil Toninaina d’Inca. El nou termini de presentació d’ofertes finalitza el dia 24 de maig de 2018 a les 14 hores. [17/05/2018] Informe de característiques tècniques [17/05/2018] […]

15març 2018

[17/05/2018] APER2018-031  [02/05/2018] APER2013-010 [02/05/2018] APER2018-017 [19/03/2018] APER2018-015 [15/03/2018] APER2018-009

24abr. 2017

[14/05/2018] Elaboració del borsí [04/05/2018] Valoració de mèrits Les persones aspirants que han superat aquesta fase d’oposició poden presentar l’acreditació dels diferents mèrits fins al dia 20 de març de 2018. [15/03/2018] Qualificació definitiva [02/03/2018] Resultat de la tercera prova (prova pràctica) Es convoca el dia 28 de febrer, a les 9 hores, a l’entrada del Cementeri Municipal, situat al […]

EDICTES ORDENATS PER DATA DE PUBLICACIÓ

10abr. 2018

Auxiliar de Biblioteca

abril 10, 2018

[10/04/2018] Model d’instància [10/04/2018] Bases de la convocatória (BOIB núm. 42 05/04/2018) Convocatòria i bases per a la cobertura interina d’una plaça d’auxiliar de Biblioteca i la posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria

15març 2018

[17/05/2018] APER2018-031  [02/05/2018] APER2013-010 [02/05/2018] APER2018-017 [19/03/2018] APER2018-015 [15/03/2018] APER2018-009

06març 2018

[03/05/2018] Plec de prescripcions tècniques [03/05/2018] Plec de clàusules administratives [03/05/2018] Anunci de licitació (BOIB núm. 52 28/04/2018) Nou termini de presentació d’ofertes fins al 14 de maig de 2018 [15/03/2018] Suspensió de la licitació [06/03/2018] Plec de prescripcions tècniques [06/03/2018] Plec de clàusules administratives [06/03/2018] Anunci de licitació (BOIB núm. 29 06/03/2018) Presentació d’ofertes fins al 21 de març de 2018

02març 2018

[02/03/2018] Model d’instància [02/03/2018] Rectificació (BOIB núm. 27 01/03/2018) [02/03/2018] Bases reguladores de la convocatòria (BOIB núm. 25 24/02/2018) Termini de presentació d’instàncies fins al 17 d’abril de 2018. Convocatòria per a la cobertura de manera interina d’una plaça de tècnic mitjà d’Administració especial d’Intervenció i la creació d’un borsí d’aquesta categoria mitjançant el sistema d’oposició.