EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

DARRERES ACTUALITZACIONS

22des. 2016

[14/11/2017] Anunci de notificació col·lectiva de cobrament de la taxa (BOIB núm. 138 11/11/2017) [22/12/2016] Anunci de notificació col·lectiva de cobrament de la taxa (BOIB núm. 160 22/12/2016)

EDICTES ORDENATS PER DATA DE PUBLICACIÓ