Batle d'Inca
(PSIB-PSOE)


RESPONSABLE D'ÀREA


Secretari accidental

RESPONSABLE D'ÀREA

SERVEIS I ESPAI PÚBLIC

Depenen directament d'aquesta àrea els següents departaments:


Delegada de Serveis i Espai Públic
(PSIB-PSOE)


EDUCACIÓ, PROMOCIÓ DE LA CULTURA I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA


Delegada d'Educació, Promoció de la Cultura i Memòria Democràtica
(MÉS per Inca)


ESPORTS, MOBILITAT I BON GOVERN

Depenen directament d'aquesta àrea els següents departaments:


Delegat d'Esports, Mobilitat i Bon Govern
(PSIB-PSOE)


IGUALTAT, SALUT I PATRIMONI INDUSTRIAL

Aquests són els seus departaments:


Delegada d'Igualtat, Salut i Patrimoni Industrial
(PSIB-PSOE)


PROMOCIÓ DE LA CIUTADANIA, FIRES I DIJOUS BO

Depenen directament d'aquesta àrea els següents departaments:


Delegat de Promoció de la Ciutadanía , Fires i Dijous Bo
(PSIB-PSOE)


MERCATS, INNOVACIÓ I EMPRESA

Depenen directament d'aquesta àrea els següents departaments:


Delegada de Mercats, Innovació i Empresa
(PSIB-PSOE)


ECONOMIA LOCAL I COMUNICACIÓ SOCIAL

Depenen directament d'aquesta àrea els següents departaments:


Delegat d'Economia Local i Comunicació Social
(PSIB-PSOE)


DRETS SOCIALS I GENT GRAN

Depenen directament d'aquesta àrea els següents departaments:


Delegada de Drets Socials i Gent Gran
(PSIB-PSOE)


PARTICIPACIÓ, HABITATGE I MODEL DE CIUTAT

Depenen directament d'aquesta àrea els següents departaments:


Delegat de Participació, Habitatge i Model de Ciutat
(PSIB-PSOE)


TREBALL, MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL

Depenen directament d'aquesta àrea els següents departaments:


Delegat de Treball, Medi Ambient i Benestar Animal
(MÉS per Inca)


PROJECTES ESTRATÈGICS I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Depenen directament d'aquesta àrea els següents departaments:

Gori Ferrà Frau


Delegat de Projectes Estratègics i Transició Energètica
(EL PI)