JORNADES D'ESTUDIS LOCALS

Les Jornades d’Estudis Locals d’Inca són una activitat relacionada amb l’àmbit de la recerca, una oportunitat perquè els investigadors puguin exposar i donar a conèixer els seus treballs relacionats amb diferents àmbits, com la història, l’educació, l’art, la ciència etc.

L’assistència a les Jornades com a oient és oberta. En el cas de voler obtenir un diploma d’assistència o la carpeta de documentació cal contactar amb l’Àrea de Cultura per tal de notificar les dades personals de la persona interessada al tel. 871 914 500 o a cultura@incaciutat.com.

 

REGIDORIA


Delegat de Cultura, de l’Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell i de la Fundació Teatre Principal d’Inca (MÉS per Inca)

DOCUMENTS

XVII Jornades d’Estudis Locals
25 i 26 de novembre de 2016

Presentació de comunicacions fins a l’11 de novembre.
En el moment de la inscripció s’haurà presentar un resum de la comunicació.
Caldrà enviar la comunicació, abans del 15 de desembre, redactada segons la normativa de funcionament i la plantilla de comunicació.

  1. Programes de les edicions anteriors

    I [1994], II [1995], III [1996], IV [1997], V [2000], VI [2004], VII [2006], VIII [2007], IX [2008], X [2009], XI [2010], XII [2011], XIII [2012], XIV [2013], XV [2014], XVI [2015]

  2. Volums complets

VISITES GUIADES

Els Cicles de Visites Guiades per Inca són una iniciativa que complementa les Jornades d'Estudis Locals. Es tracta d'un cicle de 4 a 6 visites guiades de 2 hores de duració aproximada per diferents indrets de la ciutat d'Inca i els seus voltants.

Programes:

COL·LECCIÓ DIGITAL

La Biblioteca Digital de la Universitat de les Illes Balears ha catalogat cadascuna de les comunicacions incloses en els quinze volums editats de les Jornades, la qual cosa facilita molt la recerca d’informació per paraules clau des de qualsevol terminal web. D’aquesta forma, s’obre una petita finestra d’Inca que es veu amplificada a qualsevol racó del món –tot incloent les xarxes de recerca científica més prestigioses– gràcies a les noves tecnologies.

Igualment, per tal de donar un major prestigi a les Jornades i als autors, cada comunicació serà catalogada amb el sistema DOI® (de l'anglès, Digital Object Identifier). És una entitat en una xarxa digital que proporciona un sistema d’identificació i administració de la informació a Internet. Es pot utilitzar per a qualsevol tipus d’arxiu, text, àudio, imatges, software, etc. El sistema va ser acceptat per l’estandardització dins la ISO (International Organization for Standardization) i s’ha administrat per una associació oberta i un grup col·laboratiu de desenvolupament: la Fundació Internacional del DOI (IDF), fundada el 1998. Aquest sistema està en expansió i s’utilitza a moltes aplicacions tals com publicacions científiques, documents de govern etc.

Esperam que aquesta eina sigui profitosa per a qualsevol curiós vers el fet inquer i la seva investigació.