ESPORTS

Aquest àrea s'ocupa de la promoció de l'esport a tots els nivells, tant dins l'àmbit escolar com dins l'àmbit amateur i professional.

REGIDORIA


Delegat d’Esports i de l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Activitat Física (EL PI)

DOCUMENTS

Aquesta llista determina l’ordre i l’hora a la qual us heu de personar a les nostres oficines per al tràmit d’inscripció a les activitats aquàtiques. Si no podeu acudir abans de l’hora prevista ho podeu fer al llarg del mateix dia de la citació.

Degut a l’aprovació de la nova Ordenança municipal reguladora dels preus públics i a la implantació del sistema de pagament de tributs de l’Ajuntament, les liquidacions s’hauran d’efectuar personalmente o, en el cas de menors d’edat, per la persona representant legal del menor (pare, mare o tutor legal).

Podeu consultar la disponibilitat de places vacant al següent document:

 1. Palau Municipal d’Esports

  Carrer dels Sabaters, s/n
  Inca 07300
  Tel. 971 504216 · Fax 971 504965

  serveidesports@ajinca.net

  Com arribar?

 1. Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas

  Carretera d’Alcúdia, s/n
  Inca 07300
  Tel. 971 880416

  serveidesports@ajinca.net

  Com arribar?

 1. Piscines Municipals d’Inca

  Gabriel Alomar, s/n
  Inca 07300
  Tel. 971 501616

  serveidesports@ajinca.net

  Com arribar?

 1. Pavelló Municipal Sa Creu

  Camí de la Creu, s/n
  Inca 07300
  Tel. 971 503604

  serveidesports@ajinca.net

  Com arribar?

NOTÍCIES RELACIONADES