• slider-1
 • slider-2
 • slider-3
 • slider-4
 • slider-5
 • slider-6
 • slider-7

ESPORTS

Aquest àrea s'ocupa de la promoció de l'esport a tots els nivells, tant dins l'àmbit escolar com dins l'àmbit amateur i professional.

REGIDORIA


Delegat d’Esports i de l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Activitat Física (EL PI)

DOCUMENTS

Aquesta llista determina l’ordre i l’hora a la qual us heu de personar a les nostres oficines per al tràmit d’inscripció a les activitats aquàtiques. Si no podeu acudir abans de l’hora prevista ho podeu fer al llarg del mateix dia de la citació.

Degut a l’aprovació de la nova Ordenança municipal reguladora dels preus públics i a la implantació del sistema de pagament de tributs de l’Ajuntament, les liquidacions s’hauran d’efectuar personalmente o, en el cas de menors d’edat, per la persona representant legal del menor (pare, mare o tutor legal).

Podeu consultar la disponibilitat de places vacant al següent document:

SUBVENCIONS

ADRECES

 1. Ajuntament d’Inca

  Plaça d’Espanya, 1
  Inca 07300
  Tel.: 971880150 · 871914000
  Fax: 971880819
  batlia@incaciutat.com

 2. Palau Municipal d’Esports

  Carrer dels Sabaters, s/n
  Inca 07300
  Tel.: 971 504216
  Fax: 971 504965
  imaf@incaciutat.com

 3. Pavelló Municipal "Sa Creu"

  Camí de la Creu, s/n
  Inca 07300
  Tel.: 971 503604

 4. Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas

  Carretera Alcúdia, s/n
  Inca 07300
  Tel.: 971 880416

NOTÍCIES RELACIONADES