FORMACIÓ I OCUPACIÓ

L’Ajuntament d’Inca, com a entitat promotora, posa a l’abast dels ciutadans i ciudatanes d’Inca una sèrie de programes i accions gratuïtes, gestionades pel SOIB i cofinançades pel Fons Social Europeu, que permeten la possibilitat d’accedir a un lloc de feina o de millorar la situació laboral i formativa de les persones desocupades del municipi.

En aquest espai trobareu diferents programes i serveis, tots gratuïts, dedicats a afavorir la formació professional, l’ocupació laboral i l’autocupació.

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

REGIDORIA


Delegada d’Educació, Formació i Ocupació (MÉS per Inca)

 1. Assessorament a emprenedors

  Servei d’assessorament empresarial per a nous emprenedors o empreses ja consolidades. S’ofereix assessorament sobre el pla de viabilitat d’un negoci, recerca de finançament i l’acompanyament i assessorament a la creació de noves empreses dins del territori d’Inca.

 2. Cursos de formació ocupacional

  Es tracta de cursos gratuïts dirigits preferentment a persones desocupades, d’entre 16 i 64 anys, per tal de millorar el seu itinerari formatiu.

 3. Escoles taller

  Són programes mixtos de formació i ocupació dirigits a joves aturats, menors de 25 anys, que han abandonat la formació reglada i volen aprendre un ofici. Es tracta d’aprendre una feina mitjançant el treball real, així com millorar la formació de base dels joves, per tal de facilitar la seva inserció laboral.

 4. Servei d’orientació laboral

  És un servei d’atenció individualitzada per orientar laboralment i professionalment la persona en situació d’atur. S’ofereixen tutories individualitzades, accions grupals, informació actualitzada sobre ofertes de treball i altres recursos mitjançant els quals col·laborar en la planificació de la inserció laboral, entrenar les habilitats necessàries per a la recerca de treball i donar suport i motivació en tot el procés d’inserció laboral.

 5. Tallers d’ocupació

  Programes públics de formació dual (formaciótreball) que tenen per finalitat millorar la qualificació i les possibilitats d’ocupació del col·lectiu de persones majors de 25 anys desocupades.

ADRECES

 1. Ajuntament d’Inca

  Plaça d’Espanya, 1
  Inca 07300
  Tel: 971880150 · 871914000
  Fax: 971880819
  batlia@incaciutat.com

 2. Àrea de Serveis

  Polígon de Can Matzarí
  07300 Inca
  Tel: 900210937
  serveis@incaciutat.com

 3. Centre de Formació Municipal

  Carrer del General Casademunt, 3
  Inca 07300
  Tel: 971 507750
  formacio@incaciutat.com

 4. Punt d’Informació Universitària d’Inca

  Claustre de Sant Domingo
  Avinguda de les Germanies, 2
  07300 Inca
  Tel: 871914500
  Fax: 871914599
  cui@incaciutat.com

 5. Escola Municipal de Música Antoni Torrandell

  Carrer Can Dureta, s/n (Casal de Cultura)
  Inca 07300
  Tel: 971 881420
  emmat@incaciutat.com

NOTÍCIES RELACIONADES