HISENDA I GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Aquest departament s'encarrega de gestionar els doblers que paguen mitjançant imposts tots els ciutadans a l'Ajuntament i de després invertir-los a través de la redacció dels pressuposts anuals.

La missió del departament de Gestió Econòmica i Tributària resideix en l'atenció integral al contribuent a les seves oficines, s'hi presta un servei d'informació, liquidació i recaptació eficaç amb els màxims nivells de qualitat, atenent les demandes dels ciutadans, proporcionant totes les facilitats per al compliment de les seves obligacions en aquest àmbit i garantint l'exercici dels seus drets.

Així mateix, l'objectiu de l'Àrea de Gestió Tributària és millorar la qualitat del seu funcionament i satisfer les expectatives dels ciutadans apropant els principals serveis prestats pel departament i amb el compromís de cercar una major participació de tots els agents, per poder millorar el seu funcionament i fer realitat els compromisos que volem assolir en el futur, utilitzant les noves eines electròniques i telemàtiques per a una major simplificació dels procediments.

REGIDORIA


DOCUMENTS

Sol·licitud de bonificacions:

Altres sol·licituds:

Models d’autorització:

Altres documents:

NOTÍCIES RELACIONADES