PROJECTES ESTRATÈGICS I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Aquesta àrea s'ocupa de facilitar el canvi estructural en els sistemes energètics de la ciutat cap a un model més modern i sostenible. També estudia la viabilitat d'altres projectes estratègics per al desenvolupament d'Inca. En depenen directament els següents departaments:

REGIDORIA

Gori Ferrà Frau


Delegat de Projectes Estratègics i Transició Energètica
(EL PI)


NOTÍCIES RELACIONADES