PROMOCIÓ DE LA CIUTADANIA, FIRES I DIJOUS BO

Aquesta àrea organitza els actes prevists per les Fires en col·laboració amb els comerciants i s'encarrega de programar el Dijous Bo. També s'ocupa del contacte permanent i de la coordinació amb les barriades i les associacions veïnals, i de canalitzar les iniciatives de la pagesia i de donar-los suport. Depenen directament d'aquesta àrea els següents departaments:

REGIDORIA


Delegat de Promoció de la Ciutadanía , Fires i Dijous Bo
(PSIB-PSOE)


DOCUMENTS DIJOUS BO

Fires i Dijous Bo. S’aportarà la documentació indicada en la sol·licitud corresponent. En el cas de les Fires, les sol·licituds se seleccionaran segons la temàtica de cada una. En el cas del Dijous Bo, s’assignaran els llocs per ordre de presentació de sol·licitud, sempre que s’hagi aportat correctament tota la documentació exigida. Als carrers amb una temàtica específica els venedors podran optar si el producte s’ajusta a la temàtica establerta en cada zona. La 1a Fira, la 2a Fira, les atraccions i les xurreries, hamburgueseries i similars són gestionades per l'Ajuntament. La Fira d'Època. Se celebrarà els dies 2, 3 i 4 de novembre. De la seva gestió s'encarrega l'empresa adjudicatària: Associació d'Artesans, Mercaders i Feriants de Mallorca. Tel. 630522603 mercatsdemallorca@gmail.com. El Dijous Bo. Se celebrarà els dies 14 i 15 de novembre. De la seva gestió s'encarrega l'Associació de Comerciants i Restauradors d'Inca.

NOTÍCIES RELACIONADES