URBANISME I HABITATGE

Aquesta àrea s'encarrega de la planificació urbanística de la ciutat mitjançant el Pla d’Ordenació Urbana, que indica com, cap a on i en quina mesura ha de créixer el nucli urbà. A més, tramita tots els projectes de noves edificacions i atorga les corresponents llicències d'obres i activitats. + info

REGIDORIA


Batle d'Inca. Regidor d'Urbanisme (PSIB-PSOE)

NOTÍCIES RELACIONADES