Es convoca als aspirants que no hagin acreditat disposar del nivell A2 de coneixements de llengua catalana, el dia 29 de juny de 2017, a les 9.30 h, al CEP Inca (Centre de Professors d’Inca. C/ d’Antoni Torrandell, 59) per a la realització del primer exercici.

Termini de presentació d’instàncies fins al 13 de febrer de 2017.

Compartir