Es convoca els aspirants admesos, el dia 6 de febrer de 2019, a les 10 hores, a la Biblioteca Municipal del Claustre de Sant Domingo, per a la realització del segon exercici de la fase d’oposició (qüestionari tipus test).

Cobertura interina d’una plaça de cap del departament d’Informàtica i posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria.

Compartir