Gestió econòmica i tributària

27juny 2019

[27/06/2019] Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 12/2019 amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixa d’altres aplicacions (BOIB núm. 85 27/06/2019)

27juny 2019

[27/06/2019] Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 1/2019, de la Residència Miquel Mir, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb el romanent líquid de tresoreria (BOIB núm. 85 27/06/2019)

18juny 2019

El batle d’Inca, Virgilio Moreno, ha signat els documents que organitzen les diferents àrees municipals i les delegacions que es fan cap als regidors que componen l’equip de govern municipal. D’aquesta manera, el consistori comptarà com a primera tinenta de batle amb Maricarmen Oses; segona tinenta de batle, Alice Weber; i com a tercer tinent […]

07març 2019

[09/10/2019] Llista provisional d’admesos. Es convoca els aspirants que no hagin acreditat disposar del nivell B2 de coneixements de llengua catalana, per a la realització del primer exercici, el dia 28 d’octubre de 2019, a les 10.20 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament. [11/03/2019] Model d’instància [07/03/2019] Bases reguladores de la convocatòria (BOIB núm. 30 07/03/2019) […]

18des. 2018

En sessió plenària celebrada en data 29 de novembre de 2018 l’Ajuntament d’Inca va acordar assumir, a partir del dia 1 de gener de 2019, la gestió i inspecció del següents imposts: Impost de vehicles de tracció mecànica. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Impost d’activitats econòmiques. A l’efecte de facilitar tots els tràmits […]

06ag. 2018

Compte general 2017

agost 6, 2018

[06/08/2018] Anunci d’exposició pública (BOIB núm. 95 02/08/2018)

02març 2018

[07/08/2018] Resultat tercer exercici i qualificació definitiva Es convoca els aspirants que han superat el segon exercici a la realització del tercer exercici de la fase d’oposició el dia 12 de juliol de 2018 a les 10.00 hores a la sala de plens de l’Ajuntament. [22/06/2018] Resultat segon exercici [19/06/2018] Error material convocatòria segon exercici Es convoca els […]

17ag. 2017

Compte general 2016

agost 17, 2017

[17/08/2017] Documentació del compte general corresponent a l’exercici 2016: Anunci d’exposició pública (BOIB núm. 99 12/08/2017) Proposta d’acord Informe d’Intervenció Compte general de l’Ajuntament d’Inca Comptes anuals de l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell Comptes anuals de la Fundació Pública del Servei de la Residència Miquel Mir Comptes anuals de la Fundació Pública Servei Municipal […]