Residència Miquel Mir

27juny 2019

[27/06/2019] Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 1/2019, de la Residència Miquel Mir, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb el romanent líquid de tresoreria (BOIB núm. 85 27/06/2019)

18juny 2019

El batle d’Inca, Virgilio Moreno, ha signat els documents que organitzen les diferents àrees municipals i les delegacions que es fan cap als regidors que componen l’equip de govern municipal. D’aquesta manera, el consistori comptarà com a primera tinenta de batle amb Maricarmen Oses; segona tinenta de batle, Alice Weber; i com a tercer tinent […]