CONSELL MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

El Consell Municipal d’Educació d’Inca es constitueix com a instrument de participació democràtica en la gestió educativa que afecta el municipi i com a òrgan d’assessorament a l’Administració competent.

DOCUMENTS

FUNCIONS

Estan recollides a l’article 3 de les disposicions generals:

 1. Col·laborar conjuntament amb els consells escolars de cada centre i la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears per a determinar les àrees d’influència de cada centre educatiu.
 2. Actuacions i normes relatives a la participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.
 3. Col·laborar en la planificació i l’elaboració de criteris d’ubicació, construcció, renovació i manteniment dels centres docents públics del terme municipal.
 4. Actuacions i disposicions municipals relatives als serveis educatius complementaris i extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres docents no universitaris.
 5. Proposta d’actuacions i normes municipals relatives a l’educació en matèries tals com l’educació compensatòria, l’educació d’adults, l’educació infantil i l’educació especial.
 6. Proposta de convenis i d’acords de col·laboració per a millorar la qualitat del servei educatiu dins l’àmbit municipal.
 7. Foment de les activitats, recursos i serveis que tendeixen a la renovació pedagògica.
 8. Millora de la qualitat educativa incidint en l'adaptació de la programació del centre a l'entorn.
 9. Constitució de patronats o instituts municipals d’educació.
 10. Criteris de fixació, distribució i gestió dels recursos econòmics que en matèria d’educació correspon invertir als ajuntaments.
 11. Canalitzar les propostes educatives dels diferents sectors de la comunitat educativa en relació amb el municipi.
 12. Altres funcions i competències que es puguin determinar.

COMPOSICIÓ

 • President: Batle d'Inca
 • Vicepresident: regidor/a d’Educació
 • Directors dels centres educatius:
  • CEIP Ponent
  • CEIP Llevant
  • CEIP Miquel Duran i Saurina
  • Col·legi Beat Ramon Llull
  • Col·legi Sant Vicenç de Paül
  • Col·legi Sant Tomàs d’Aquino
  • Col·legi La Salle
  • Col·legi Pureza de María
  • Col·legi Beata Sor Francinaina Cirer
  • IES Berenguer d'Anoia
  • IES Pau Casesnoves
  • Col·legi Joan XXIII
  • CEPA Francesc de Borja Moll
  • Escola Oficial d'Idiomes
 • Representants de pares i mares:
  • 1 APIMA del Col·legi Miquel Duran i Saurina
  • 1 APIMA de l’IES Pau Casesnoves
  • 1 APIMA del Col·legi Beat Ramon Llull
  • 1 APIMA del Col·legi Sant Vicenç de Paül
 • Representants del professorat:
  • 1 professor de secundària de l’IES Berenguer d'Anoia
  • 1 professor de secundària de l’IES Pau Casesnoves
  • 1 professor d’infantil del CEIP Llevant
  • 1 professor de primària del CEIP Llevant
  • 1 professor d’infantil del CEIP Ponent
  • 1 professor de primària del Col·legi Sant Vicenç de Paül
 • Representants dels alumnes de secundària:
  • 2 alumnes de secundària de l’IES Berenguer d'Anoia
  • 1 alumne de secundària del’IES Pau Casesnoves
  • 1 alumne de secundària del Col·legi Beat Ramon Llull
 • Altres:
  • 1 entitats de lleure: Esplai s'Estornell
  • 1 personal administratiu i de serveis: Sr. Jaume Femenies, del CEIP Miquel Duran i Saurina
  • 1 AAVV: Associació de Veïnats General Luque
  • CEI Toninaina
  • 1 CEI privats: Bella Aurora
  • 1 escoles municipals: EMMAT
 • Conselleria d'Educació
  • Sr. Josep Bernat Sánchez Moner, Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa, Secció de Serveis Complementaris
  • Sra. Maria Quetglas Mesquida, Oficina d'Escolarització d'Inca
 • Convidats:
  • Recursos educatius Inca:
   • 1 Equip Atenció Primerenca
   • 1 Equips Psicopedagògics
   • 1 Arxiu i Museu de l'Educació
   • 1 Centre Educatiu Professorat (CEP)
   • 1 Educadora Social - Serveis Socials Ajuntament d'Inca
   • 1 Mediadora Cultura - Serveis Socials Ajuntament d'Inca
  • Grups polítics i sindicats:
   • Grup polític MES
   • Grup polític INDI
   • Grup polític PSIB-PSOE
   • Grup polític PP
   • Grup polític PI
   • STEI Intersindical
   • FAPA Mallorca