Termini de presentació fins al dia 20 d’agost de 2018.

Convocatòria i bases que han de regir la cobertura de manera interina d’una plaça d’educadora social i la posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria mitjançant sistema de concurs oposició.

Compartir