Alcalde de Inca
(PSIB-PSOE)


RESPONSABLE D'ÀREA


Secretario accidental

RESPONSABLE D'ÀREA


SERVEIS, ESPAI PÚBLIC I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Depenen directament d'aquesta àrea els següents departaments:


Delegada de Servicios y "Espai Públic"
(PSIB-PSOE)


EDUCACIÓ, PROMOCIÓ DE LA CULTURA I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA


Delegada de Educación, Promoción de la Cultura y Memoria Democrática
(MÉS per Inca)


ESPORTS, MOBILITAT I BON GOVERN

Depenen directament d'aquesta àrea els següents departaments:


Delegado de Deportes, Movilidad y "Bon Govern"
(PSIB-PSOE)


IGUALTAT, SALUT I PATRIMONI INDUSTRIAL

Aquests són els seus departaments:


Delegada de Igualdad, Salud y Patrimonio Industrial
(PSIB-PSOE)


PROMOCIÓ DE LA CIUTADANIA, FIRES I DIJOUS BO

Depenen directament d'aquesta àrea els següents departaments:


Delegado de Promoción de la Ciudadanía , Ferías y Dijous Bo
(PSIB-PSOE)


MERCATS, INNOVACIÓ I EMPRESA

Depenen directament d'aquesta àrea els següents departaments:


Delegada de Mercados, Innovación y Empresa
(PSIB-PSOE)


ECONOMIA LOCAL I COMUNICACIÓ SOCIAL

Depenen directament d'aquesta àrea els següents departaments:


Delegado de Economía Local y Comunicación Social
(PSIB-PSOE)

DRETS SOCIALS I GENT GRAN

Depenen directament d'aquesta àrea els següents departaments:


Delegada de Derechos Sociales y "Gent Gran"
(PSIB-PSOE)

PARTICIPACIÓ, HABITATGE I MODEL DE CIUTAT

Depenen directament d'aquesta àrea els següents departaments:


Delegado de Participación, Vivienda y Modelo de Ciudad
(PSIB-PSOE)

TREBALL, MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL

Depenen directament d'aquesta àrea els següents departaments:


Delegado de Trabajo, Medio Ambiente y Bienestar Animal
(MÉS per Inca)


PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Dependen directamente de este departamento:

Gori Ferrà Frau


Delegado de Proyectos Estratégicos y Transición Energética
(EL PI)