ENTITATS SOCIALS

Aquest àrea s'ocupa de la concessió de subvencions a entitats socials sense finalitat de lucre que realitzin activitats de caire social.

REGIDORIA


Delegado del Organismo Autónomo de la Residencia Miquel Mir, Entidades Sociales y Cementerio Municipal (INDI)

DOCUMENTS

NOTÍCIES RELACIONADES