Anuncios

13Sep 2018

[13/09/2018] Annexos[13/09/2018] Bases reguladores de la convocatòria (BOIB núm. 113 13/09/2018)[13/09/2018] BDNS 413939 Termini de sol·licitud: del 14 de setembre al 4 d’octubre de 2018 a les 14 hores. Més informació: Claustre de Sant Domingo (Sala Pinell). Dilluns, dimecres i divendres, de 8.30 a 12.15 h i de 13 a 14 h. Dimarts i dijous, de 8.30 a […]

05Sep 2018

[05/09/2018] Enllaç a la Plataforma de Contractació del Sector Públic Presentació d’ofertes fins al 20 de setembre de 2018

06Ago 2018

Compte general 2017

agosto 6, 2018

[06/08/2018] Anunci d’exposició pública (BOIB núm. 95 02/08/2018)

27Jul 2018

Educadora social

julio 27, 2018

[02/08/2018] Annexos [27/07/2018] Bases reguladores (BOIB núm. 92 26/07/2018) Termini de presentació fins al dia 20 d’agost de 2018. Convocatòria i bases que han de regir la cobertura de manera interina d’una plaça d’educadora social i la posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria mitjançant sistema de concurs oposició.

08Jun 2018

[21/09/2018] Fulletó publicitari [08/06/2018] Model de representació per a la realització de tràmits i consultes [08/06/2018] Annexos [08/06/2018] Bases reguladores [08/06/2018] Extracte de les bases reguladores (BOIB núm. 69 05/06/2018) Presentació de sol·licituds fins al 16 de novembre de 2018 Més informació: Àrea de Promoció Econòmica. Edifici Museu del Calçat i de la Pell. Tel. 871 911 643. Horari: de dilluns a […]

23May 2018

[21/08/2018] Aprobación definitiva de la modificación (BOIB núm. 103 21/08/2018) [05/07/2018] Aprobación inicial de la modificación (BOIB núm. 81 30/06/2018) [23/05/2018] Propuesta de modificación de la ordenanza. La Junta de Gobierno celebrada en fecha 23 de mayo de 2018, dando cumplimiento al artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de […]

02May 2018

[24/07/2018] Error material en la aprobación inicial del proyecto de reparcelación voluntaria (BOIB núm. 73 14/06/2018) [30/05/2018] Aprobación inicial (rectificación) [02/05/2018] Aprobación inicial (BOIB núm. 51 26/04/2018)

10Abr 2018

[27/06/2018] Lista definitiva de admitidos (decreto de alcaldía nº. 2018001057) [08/06/2018] Lista provisional de admitidos [22/05/2018] Tribunal calificador [10/04/2018] Modelo de instancia [10/04/2018] Bases de la convocatoria (BOIB núm. 42 05/04/2018) Convocatoria y bases para la cobertura interina de una plaza de Jefe del departamento de Informática y posterior creación de un bolsín de esta categoría

10Abr 2018

Auxiliar de Biblioteca

abril 10, 2018

Se convoca a los aspirantes que han superado el 2º ejercicio a la realización del tercer ejercicio de la fase de oposición el día 25 de septiembre de 2018 a las 10 horas en el Centro de Profesores de Inca (CEP). [14/09/2018] Resultado de la segunda prueba Por motivos de espacio, el segundo ejercicio consistente en un cuestionario tipo test se realizará […]

15Mar 2018

[18/06/2018] APER2015-038 [05/06/2018] APER2018-041 [05/06/2018] APER2018-011 [17/05/2018] APER2018-031  [02/05/2018] APER2013-010 [02/05/2018] APER2018-017 [19/03/2018] APER2018-015 [15/03/2018] APER2018-009

14Mar 2018

[02/08/2018] Ordenanza reguladora [02/08/2018] Informe-propuesta enmendado en relación a la resolución de alegaciones [24/07/2018] Nueva aprobación inicial de la ordenanza (BOIB núm. 90 21/07/2018) [18/05/2018] Aprobación inicial de la ordenanza (BOIB núm. 61 17/05/2018) [14/03/2018] Ordenanza reguladora [14/03/2018] Propuesta

06Mar 2018

[03/05/2018] Pliego de prescripciones técnicas [03/05/2018] Pliego de cláusulas administrativas [03/05/2018] Anuncio de licitación (BOIB núm. 52 28/04/2018) Nuevo plazo de presentación de ofertas hasta el 14 de mayo de 2018 [15/03/2018] Suspensión de la licitación [06/03/2018] Pliego de prescripciones técnicas [06/03/2018] Pliego de cláusulas administrativas [06/03/2018] Anuncio de licitación (BOIB núm. 29 06/03/2018) Presentación de ofertas hasta el 21 de marzo de 2018