NIVELL B2
Dates: de l’1 d’octubre de 2019 al 21 de gener de 2020
Horari: dimarts de 17.30 a 20 h
Modalitat: semipresencial (35 hores presencials més treball d’autoformació)

Preu de la matrícula: 60 EUR; matrícula reduïda: 30 EUR
Lloc: Centre de Professors d’Inca (c. d’Antoni Torrandell, 59, Inca)
Període d’inscripció: del 2 al 13 setembre de 2019

NIVELL C1
Dates: del 4 de febrer al 12 de maig de 2020
Horari: dimarts de 17.30 a 20 h
Modalitat: semipresencial (35 hores presencials més treball d’autoformació)

Preu de la matrícula: 90 EUR; matrícula reduïda: 45 EUR
Lloc: Centre de Professors d’Inca (c. d’Antoni Torrandell, 59, Inca)
Període d’inscripció: del 8 al 21 de gener de 2020

Inscripcions a l’àrea de Cultura: Claustre de Sant Domingo. Av. de les Germanies, 2). De dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h. Tel. 871 914 500. Més informació: ieb.caib.es

Compartir