9 DE MAIG, DE 10 A 20 H, A LA PLAÇA DE MALLORCA

Mostra de les associacions i empreses, tallers de preparació de sals aromàtiques, actuació de Los Folux…

Compartir