OFERTA PÚBLICA

01Feb 2017

[24/02/2017] Elaboració del borsí [21/02/2017] Valoració dels mèrits curriculars [16/02/2016] Notes de l’exercici de la fase d’oposició Es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova de la fase d’oposició el proper dia 16 de febrer de 2017 a les 9.00 hores al Centre de Formació. [10/02/2017] Llista d’admesos [02/02/2017] Model d’instància [02/02/2017] Bases reguladores docent […]

30Ene 2017

Borsí de netejadors/ores

Enero 30, 2017

Es convoca als aspirants que no hagin acreditat disposar del nivell A2 de coneixements de llengua catalana, el dia 29 de juny de 2017, a les 9.30 h, al CEP Inca (Centre de Professors d’Inca. C/ d’Antoni Torrandell, 59) per a la realització del primer exercici. [16/06/2017] Decret de subsanació d’errada material a la llista d’admesos i […]

07Oct 2016

[02/05/2017] Qualificació definitiva Les persones aspirants que han superat aquesta fase d’oposició poden presentar l’acreditació dels mèrits fins al dia 16 de març de 2017. [07/04/2017] Valoració dels mèrits [13/03/2017] Rectificació de la nota del segon exercici i elaboració de la qualificació definitiva [02/03/2017] Resultats del segon exercici Es convoca als aspirants per a la realització del segon exercici […]