OFERTA PÚBLICA

07Nov 2017

[08/11/2017] Modelos de instancias (.doc) [07/11/2017] BOIB núm. 136 07/11/2017 [07/11/2017] Bases reguladoras Convocatoria de concurso oposición para la cobertura interina de dos plazas de personal funcionario en la categoría de Trabajador Social y la creación de dos bolsines de esta categoría, uno de personal funcionario y otro de personal laboral. Plazo de presentación de solicitudes hasta el […]

01Feb 2017

[24/02/2017] Elaboració del borsí [21/02/2017] Valoració dels mèrits curriculars [16/02/2016] Notes de l’exercici de la fase d’oposició Es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova de la fase d’oposició el proper dia 16 de febrer de 2017 a les 9.00 hores al Centre de Formació. [10/02/2017] Llista d’admesos [02/02/2017] Model d’instància [02/02/2017] Bases reguladores docent […]

30Ene 2017

Borsí de netejadors/ores

enero 30, 2017

[22/09/2017] Elaboració del borsí [31/07/2017] Valoració mèrits Tribunal Qualificador en la fase de concurs. [12/07/2017] Resultat tercer exercici Es convoca els aspirants que han superat el segon exercici de la fase d’oposició, el dia 11 de juliol de 2017, a les 9 h, al Museu del Calçat i de la Pell (av. del General Luque, 223). [05/07/2017] […]