Presentació de sol·licituds fins al 16 de novembre de 2018

Més informació:
Àrea de Promoció Econòmica
Edifici Museu del Calçat i de la Pell
Tel. 871 911 643
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 h

Compartir