SUBVENCIONES

08Jun 2018

[08/06/2018] Model de representació per a la realització de tràmits i consultes [08/06/2018] Annexos [08/06/2018] Bases reguladores de la subvenció [08/06/2018] Anunci (BOIB núm. 05/06/2018) Presentació de sol·licituds fins al 16 de novembre de 2018 Més informació: Àrea de Promoció Econòmica Edifici Museu del Calçat i de la Pell Tel. 871 911 643 Horari: de dilluns a divendres, […]

20Oct 2017

Se establece un plazo hasta el día 13 de julio de 2018 para la aceptación expresa o tácita de los importes concedidos o para que las personas interesadas, si procede, presenten alegaciones o renuncien. [29/06/2018] Reconocimiento de la obligación y pago de las subvenciones Se establece un plazo hasta el día 28 de febrero de 2018 […]