VISITES GUIADES AL PATRIMONI D’INCA (català)

 1. Els convents dels mendicants d’Inca: Sant Domingo i Sant Francesc. Ponent: Pere Rayó Bennàssar, historiador
 2. La indústria inquera del calçat. Ponent: Miquel Pieras Villalonga, historiador
 3. El modernisme a Inca. Ponent: Pere Rayó Bennàssar, historiador
 4. Inca medieval. Arquitectura gòtica. Ponent: Guillem Alexandre Reus i Planells, historiador de l’art
 5. Santa Magdalena. Ponents: Miquel Pieras Villalonga i Guillem Alexandre Reus i Planells, historiadors
 6. Inca medieval. Escultura gòtica. Ponent: Guillem Alexandre Reus i Planells, historiador de l’art
 7. Visita a la prehistòria d’Inca: Talaiot de s’Ermita. Ponent: Magdalena Sastre Morro, arqueòloga
 8. Visita a l’arquitectura religiosa a Inca: Santa Maria la Major i convent de Sant Bartomeu. Ponent: Pere Rayó Bennàssar, historiador
 9. Visita a les possessions d’Inca: Son Vivot i Son Sastre. Ponent: Pere Rayó Bennàssar, historiador
 10. Visita al Cementeri d’Inca. Història. Ponent: Gabriel Pieras Salom, cronista oficial i arxiver honorari d’Inca
 11. Inca medieval. Pintura gòtica. Ponent: Guillem Alexandre Reus i Planells, historiador de l’art

VISITAS GUIADAS AL PATRIMONIO DE INCA (castellano)

 1. Los conventos mendicantes de Inca: Santo Domingo y San Francisco. Ponente: Pere Rayó Bennàssar, historiador
 2. La industria inquense del calzado. Ponente: Miquel Pieras Villalonga, historiador
 3. El modernismo en Inca. Ponente: Pere Rayó Bennàssar, historiador
 4. Inca medieval. Arquitectura gótica. Ponente: Guillem Alexandre Reus i Planells, historiador del arte
 5. Santa Magdalena. Ponentes: Miquel Pieras Villalonga y Guillem Alexandre Reus i Planells, historiadores
 6. Inca medieval. Escultura gótica. Ponente: Guillem Alexandre Reus i Planells, historiador del arte
 7. Visita a la prehistoria de Inca: Talayot de s’Ermita. Ponente: Magdalena Sastre Morro, arqueóloga
 8. Visita a la arquitectura religiosa en Inca: Santa María la Mayor y convento de San Bartolomé. Ponente: Pere Rayó Bennàssar, historiador
 9. Visita a las posesiones de Inca: Son Vivot y Son Sastre. Ponente: Pere Rayó Bennàssar, historiador
 10. Visita al Cementerio de Inca. Historia. Ponente: Gabriel Pieras Salom, cronista oficial y archivero honorario de Inca
 11. Inca medieval. Pintura gótica. Ponente: Guillem Alexandre Reus i Planells, historiador del arte

GUIDED TOURS TO INCA’S HERITAGE (english)

 1. The mendicant convents of Inca: Santo Domingo and Sant Francesc. Speaker: Pere Rayó Bennàssar, historian
 2. Industry in Inca. The world of shoes. Speaker: Miquel Pieras Villalonga, historian
 3. Modernism in Inca. Speaker: Pere Rayó Bennàssar, historian
 4. Medieval Inca. Gothic architecture. Speaker: Guillem Alexandre Reus i Planells, art historian
 5. Santa Magdalena. Speakers: Miquel Pieras Villalonga and Guillem Alexandre Reus i Planells, historians
 6. Medieval Inca. Gothic sculpture. Speaker: Guillem Alexandre Reus i Planells, art historian
 7. Visit to the prehistory of Inca: Talaiot de s’Ermita. Speaker: Magdalena Sastre Morro, archaeologist
 8. Religious architecture in Inca: Santa Maria la Major and the convent of Sant Bartomeu. Speaker: Pere Rayó Bennàssar, historian
 9. Visit to the “possessions” (rural estates) of Inca: Son Vivot and Son Sastre. Speaker: Pere Rayó Bennàssar, historian
 10. Visit to Inca cementery. History. Speaker: Gabriel Pieras Salom, official chronicler and honorary archivist of Inca
 11. Medieval Inca. Gothic painting. Speaker: Guillem Alexandre Reus i Planells, art historian

Compartir