GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA (PSIB-PSOE)

Carrer de la Campana, 14 - 1r. Tel. 871 911 094

icon-internet-negro-40icon-contacto-negro-40icon-facebook-negro-40icon-twitter-negro-40


Batle d'Inca. Regidor d'Urbanisme (PSIB-PSOE)


Delegat de Participació Ciutadana i Festes - (PSIB-PSOE)


Delegada de Fires, Dijous Bo i del Museu del Calçat i de la Pell - (PSIB-PSOE)


Delegat de Comunicació, Comerç i Turisme (PSIB-PSOE)Delegada de Serveis Socials, Sanitat, Gent Gran i Igualtat - (PSIB-PSOE)


Delegada de Promoció Econòmica i Mercats - (PSIB-PSOE)


Delegat de Personal i Joventut - (PSIB-PSOE)

GRUP MUNICIPAL MÉS PER INCA

Plaça d'Antoni Mateu, s/n. Tel. 971 881 496
icon-internet-negro-40icon-contacto-negro-40icon-facebook-negro-40icon-twitter-negro-40

 

 


Delegada d’Educació, Formació i Ocupació (MÉS per Inca)


Delegat de Cultura i de la Fundació Teatre Principal d’Inca (MÉS per Inca)


Delegada de Transparència, Noves Tecnologies, Llar d'Infants d'Inca i Escola Municipal de Música i Dansa Antoni Torrandell (MÉS per Inca)

GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS D'INCA (INDI)

Plaça d'Espanya, 10 - 1r. Tel. 971 502 373
icon-internet-negro-40icon-contacto-negro-40icon-facebook-negro-40icon-twitter-negro-40

 

 


Delegat d'Hisenda, Inversions, Medi Ambient i Món Rural (INDI)


Delegat de l’Organisme Autònom de la Residència Miquel Mir, Entitats Socials i Cementeri Municipal (INDI)


Delegat de Serveis i Manteniment (INDI)

GRUP MUNICIPAL EL PI

icon-internet-negro-40icon-contacto-negro-40icon-facebook-negro-40icon-twitter-negro-40

 

 


Delegada de Seguretat Ciutadana i Mobilitat (EL PI)


Delegat d’Esports i de l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Activitat Física (EL PI)

GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR (PP)

Plaça del Blanquer, 9 baixos. Tel. 971 504 359
icon-internet-negro-40icon-contacto-negro-40icon-facebook-negro-40icon-twitter-negro-40