OFERTA PÚBLICA

02març 2018

[02/03/2018] Model d’instància [02/03/2018] Rectificació (BOIB núm. 27 01/03/2018) [02/03/2018] Bases reguladores de la convocatòria (BOIB núm. 25 24/02/2018) Termini de presentació d’instàncies fins al 17 d’abril de 2018. Convocatòria per a la cobertura de manera interina d’una plaça de tècnic mitjà d’Administració especial d’Intervenció i la creació d’un borsí d’aquesta categoria mitjançant el sistema d’oposició.

18des. 2017

Oficials de la Policia Local

desembre 18, 2017

Es convoca el dia 16 de març de 2018, a les 10.00 hores, al Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas (av. d’Alcúdia, s/n), els aspirants que han superat la prova de coneixements de llengua catalana i els que ja havien acreditat els coneixements esmentats, per a la realització del segon exercici de la fase d’oposició consistent en la […]

22nov. 2017

[11/01/2018] Llista definitiva de puntuació (personal directiu i tècnic/a de suport pedagògic) [10/01/2018] Llista definitiva de puntuació del concurs de mèrits (aux. administratiu, docent electricitat, fontaneria, fusteria, anglès, monitor temps lliure, socorrisme, comerç, auxiliars de serveis administratius i gravació i tractament de dades i documents) [19/12/2017] Valoració de mèrits [19/12/2017] Resultats de l’exercici escrit (segona fase) – Personal directiu i tècnics de […]

07nov. 2017

[09/03/2018] Relació definitiva d’aprovats [27/02/2018] Puntuació de la fase de concurs. Valoració de mèrits Les persones aspirants que han superat la fase d’oposició, han de presentar l’acreditació dels diferents mèrits que hagin d’esser valorats a la fase de concurs. En cap cas es tindran en compte els mèrits obtinguts en posterioritat a la data de finalització […]

24abr. 2017

Les persones aspirants que han superat aquesta fase d’oposició poden presentar l’acreditació dels diferents mèrits fins al dia 20 de març de 2018. [15/03/2018] Qualificació definitiva [02/03/2018] Resultat de la tercera prova (prova pràctica) Es convoca el dia 28 de febrer, a les 9 hores, a l’entrada del Cementeri Municipal, situat al carrer dels Ferrers, els aspirants que […]

24abr. 2017

Les persones aspirants que han superat aquesta fase d’oposició poden presentar l’acreditació dels mèrits fins al 9 de març de 2018. [06/03/2018] Qualificació definitiva [23/02/2018] Resultat de la tercera prova (prova pràctica) Es convoca el dia 21 de febrer, a les 10.15 h, al Museu del Calçat i de la Pell (Quarter General Luque), els aspirants que han superat […]

24abr. 2017

Les persones aspirants que han superat aquesta fase d’oposició poden presentar l’acreditació dels mèrits fins al 9 de març de 2018. [06/03/2018] Qualificació definitiva [23/02/2018] Resultat de la tercera prova (prova pràctica) Es convoca el dia 23 de febrer de 2018, a les 9.00 hores, a les pistes de petanca situades al c/ Maó (vivendes Can López), els aspirants que […]

24abr. 2017

Les persones aspirants que han superat la fase d’oposició han de presentar l’acreditació dels diferents mèrits que hagin d’esser valorats a la fase de concurs fins al dia 5 de març de 2018. [27/02/2018] Qualificació definitiva [20/02/2018] Resultat del tercer exercici (prova pràctica) Es convoca el dia 19 de febrer, a les 9 hores, a l’entrada del Cementeri Municipal […]

01febr. 2017

[24/02/2017] Elaboració del borsí [21/02/2017] Valoració dels mèrits curriculars [16/02/2016] Notes de l’exercici de la fase d’oposició Es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova de la fase d’oposició el proper dia 16 de febrer de 2017 a les 9.00 hores al Centre de Formació. [10/02/2017] Llista d’admesos [02/02/2017] Model d’instància [02/02/2017] Bases reguladores docent […]