OFERTA PÚBLICA

18des. 2017

Oficials de la Policia Local

desembre 18, 2017

Es convoca els aspirants que no hagin acreditat disposar del nivell B2 de coneixements de llengua catalana per a la realització del primer exercici, el dia 5 de març de 2018, a les 9.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament. [13/02/2018] Llista provisional d’admesos [18/12/2017] Bases de la convocatòria Presentació d’instàncies fins al 5 […]

22nov. 2017

[11/01/2018] Llista definitiva de puntuació (personal directiu i tècnic/a de suport pedagògic) [10/01/2018] Llista definitiva de puntuació del concurs de mèrits (aux. administratiu, docent electricitat, fontaneria, fusteria, anglès, monitor temps lliure, socorrisme, comerç, auxiliars de serveis administratius i gravació i tractament de dades i documents) [19/12/2017] Valoració de mèrits [19/12/2017] Resultats de l’exercici escrit (segona fase) – Personal directiu i tècnics de […]

07nov. 2017

Les persones aspirants que han superat la fase d’oposició, han de presentar l’acreditació dels diferents mèrits que hagin d’esser valorats a la fase de concurs. En cap cas es tindran en compte els mèrits obtinguts en posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies (17 de novembre de 2017). La documentació s’ha […]

24abr. 2017

Es convoca el dia 16 de febrer, a les 12 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, els aspirants que han superat el primer exercici de la fase d’oposició i els que han acreditat disposar del nivell B1 de coneixements de llengua catalana per tal de realitzar el segon exercici de la fase d’oposició (qüestionari amb […]

24abr. 2017

Es convoca el dia 21 de febrer, a les 10.15 h, al Museu del Calçat i de la Pell (Quarter General Luque), els aspirants que han superat el segon exercici de la fase d’oposició per a la realització del tercer exercici (prova pràctica). [15/02/2018] Resultat de la segona prova (qüestionari amb respostes alternatives) Es convoca el dia […]

24abr. 2017

Es convoca el dia 23 de febrer de 2018, a les 9.00 hores, a les pistes de petanca situades al c/ Maó (vivendes Can López), els aspirants que han superat el segons exercici de la fase d’oposició per a la realització del tercer exercici (prova pràctica). [16/02/2018] Resultat de la segona prova (qüestionari amb respostes alternatives) Es convoca el […]

24abr. 2017

Es convoca el dia 19 de febrer, a les 9 hores, a l’entrada del Cementeri Municipal (carrer dels Ferrers), els aspirants que han superat el segon exercici de la fase d’oposició, per a la realització del tercer exercici (prova pràctica). [09/02/2018] Resultat del segon exercici (qüestionari amb respostes alternatives) Es convoca el dia 9 de febrer de 2018, […]

01febr. 2017

[24/02/2017] Elaboració del borsí [21/02/2017] Valoració dels mèrits curriculars [16/02/2016] Notes de l’exercici de la fase d’oposició Es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova de la fase d’oposició el proper dia 16 de febrer de 2017 a les 9.00 hores al Centre de Formació. [10/02/2017] Llista d’admesos [02/02/2017] Model d’instància [02/02/2017] Bases reguladores docent […]

30gen. 2017

Borsí de netejadors/ores

gener 30, 2017

[22/09/2017] Elaboració del borsí [31/07/2017] Valoració mèrits Tribunal Qualificador en la fase de concurs. [12/07/2017] Resultat tercer exercici Es convoca els aspirants que han superat el segon exercici de la fase d’oposició, el dia 11 de juliol de 2017, a les 9 h, al Museu del Calçat i de la Pell (av. del General Luque, 223). [05/07/2017] […]