OFERTA PÚBLICA

10abr. 2018

[22/05/2018] Tribunal qualificador [10/04/2018] Model d’instància [10/04/2018] Bases de la convocatòria (BOIB núm. 42 05/04/2018) Convocatòria i bases per a la cobertura interina d’una plaça de cap del departament d’Informàtica i posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria

10abr. 2018

Auxiliar de Biblioteca

abril 10, 2018

[10/04/2018] Model d’instància [10/04/2018] Bases de la convocatória (BOIB núm. 42 05/04/2018) Convocatòria i bases per a la cobertura interina d’una plaça d’auxiliar de Biblioteca i la posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria

02març 2018

[02/03/2018] Model d’instància [02/03/2018] Rectificació (BOIB núm. 27 01/03/2018) [02/03/2018] Bases reguladores de la convocatòria (BOIB núm. 25 24/02/2018) Termini de presentació d’instàncies fins al 17 d’abril de 2018. Convocatòria per a la cobertura de manera interina d’una plaça de tècnic mitjà d’Administració especial d’Intervenció i la creació d’un borsí d’aquesta categoria mitjançant el sistema d’oposició.

18des. 2017

Oficials de la Policia Local

desembre 18, 2017

Es convoca els aspirants que han superat la prova de coneixements tipus test, el dia 18 de juny de 2018 a les 11.00 hores a la sala de plens de l’Ajuntament. [25/05/2018] Resultat de la prova de coneixements tipus test Es convoca els aspirants que han superat la prova de coneixements del terme municipal i de les ordenances municipals […]

22nov. 2017

[11/01/2018] Llista definitiva de puntuació (personal directiu i tècnic/a de suport pedagògic) [10/01/2018] Llista definitiva de puntuació del concurs de mèrits (aux. administratiu, docent electricitat, fontaneria, fusteria, anglès, monitor temps lliure, socorrisme, comerç, auxiliars de serveis administratius i gravació i tractament de dades i documents) [19/12/2017] Valoració de mèrits [19/12/2017] Resultats de l’exercici escrit (segona fase) – Personal directiu i tècnics de […]

07nov. 2017

[09/03/2018] Relació definitiva d’aprovats [27/02/2018] Puntuació de la fase de concurs. Valoració de mèrits Les persones aspirants que han superat la fase d’oposició, han de presentar l’acreditació dels diferents mèrits que hagin d’esser valorats a la fase de concurs. En cap cas es tindran en compte els mèrits obtinguts en posterioritat a la data de finalització […]

24abr. 2017

[14/05/2018] Elaboració del borsí [04/05/2018] Valoració de mèrits Les persones aspirants que han superat aquesta fase d’oposició poden presentar l’acreditació dels diferents mèrits fins al dia 20 de març de 2018. [15/03/2018] Qualificació definitiva [02/03/2018] Resultat de la tercera prova (prova pràctica) Es convoca el dia 28 de febrer, a les 9 hores, a l’entrada del Cementeri Municipal, situat al […]

24abr. 2017

[21/05/2018] Elaboració del borsí [10/05/2018] Valoració de mèrits Les persones aspirants que han superat aquesta fase d’oposició poden presentar l’acreditació dels mèrits fins al 9 de març de 2018. [06/03/2018] Qualificació definitiva [23/02/2018] Resultat de la tercera prova (prova pràctica) Es convoca el dia 21 de febrer, a les 10.15 h, al Museu del Calçat i de la Pell (Quarter […]

24abr. 2017

[21/05/2018] Elaboració del borsí [10/05/2018] Valoració dels mèrits Les persones aspirants que han superat aquesta fase d’oposició poden presentar l’acreditació dels mèrits fins al 9 de març de 2018. [06/03/2018] Qualificació definitiva [23/02/2018] Resultat de la tercera prova (prova pràctica) Es convoca el dia 23 de febrer de 2018, a les 9.00 hores, a les pistes de petanca situades al […]