Projecte de concessió demanial de l’ús d’una parcel·la de domini públic per a la construcció, la instal·lació i l’explotació d’un complex sociocultural i recreatiu amb oferta complementària

Termini per a la presentació d’al·legacions o reclamacions: fins al 18 de setembre de 2017.

Compartir