Àngel García Bonafè

Delegat d’Hisenda, Inversions, Medi Ambient i Món Rural (INDI)