Antoni Rodríguez Mir

Delegat de Cultura, de l’Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell i de la Fundació Teatre Principal d’Inca (MÉS per Inca)