Gori Ferrà Frau

Delegat d’Esports i de l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Activitat Física (EL PI)