BASES REGULADORES DE LA 32a TROBADA DE PINTORES I PINTORS D’INCA 2022

  1. Poden participar-hi totes les persones artistes de qualsevol nacionalitat i residència.
  2. Les obres presentades han de ser originals, anar degudament emmarcades i amb la fitxa tècnica correctament emplenada.
  3. El tema de les obres és l’entorn de la ciutat d’Inca. Si la temàtica triada és bodegó o natura morta, ha de ser realitzada a la plaça del Blanquer sota la supervisió dels membres del comitè.
  4. La mida de les obres ha de ser d’un mínim d’un 8 figura o similar i d’un màxim d’un 100 figura o similar.
  5. El marge d’execució de les obres serà del 12 al 18 de setembre de 2022. No s’admetrà cap obra realitzada fora d’aquest marge de temps o que el tema de la qual no sigui l’entorn d’Inca. Les teles s’han de segellar entres els dies 12 al 18 de setembre a l’Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament d’Inca (Claustre de Sant Domingo, av. de les Germanies, s/n).
  6. Les obres es presentaran el dia 18 de setembre de 2022 al Claustre de Sant Domingo (av. de les Germanies, s/n), amb la fitxa tècnica completa. Per a qualsevol dubte podeu cridar al tel. 871 914 500 de l’Àrea d’Educació i Cultura, en horari de 8.30 a 14 h o de 16 a 20 h, o al tel. 618 985 761 de l’AV Es Blanquer.
  7. Els dies 21, 22 , 23 d’octubre 2022 es farà una exposició de les obres presentades, acompanyades del catàleg corresponent. Es comunicarà a tots els participants el lloc de l’exposició.
  8. Les obres que no compleixin les normes anteriors no seran exposades. L’organització i l’Ajuntament d’Inca prendran les mesures adients per a la correcta conservació i seguretat de les obres presentades. Malgrat això, no es faran responsables dels possibles deterioraments o accidents de què puguin ésser objecte fins a la seva devolució. A partir de dia 24 d’octubre de 2022, les persones participants disposaran d’un termini de dos mesos per a la recollida de les obres, els dimecres, de 9 a 14 h, al Claustre de Sant Domingo. Les obres que no siguin recollides passaran al fons pictòric de l’AV Es Blanquer.
  9. El diumenge, dia 18 de setembre, s’oferirà un dinar de franc a totes les persones participants i a un acompanyant, a les 14 h, al CEIP Miquel Duran i Saurina.

Compartir

Newsletter Image