ESPORTIUEIG TOTAL JUNY–SETEMBRE Nascuts entre 2005–2013.

Per a tots aquells que vulguin practicar tot tipus d’esports sense una especialització determinada i amb una connotació lúdica i recreativa. Objectius: aprofundir en les habilitats i capacitats esportives dels infants, crear hàbits de salut, afavorint el desenvolupament de les capacitats físiques i coordinatives del nen/a i aprendre a gestionar el seu temps lliure. Tasques: aprofundiment en els esports individuals i col·lectius, iniciació als esports alternatius, expressió corporal, gimcana, tallers i manualitats, natació i jocs preesportius.

ESPORTIUEIG PSICOMOTRIU Nascuts entre 2011–2013.

És una activitat destinada als més petits, que té com a eina de desenvolupament el propi cos. L’objectiu és desenvolupar les habilitats motrius, expressives i creatives a partir del moviment, així com les habilitats cognitives, comunicatives, afectives, conductuals i d’autonomia. Objectius: afirmar la identitat personal de l’infant a partir del joc, desenvolupar les habilitats motrius bàsiques i introduir el joc col·lectiu i la gestió de les normes. Tasques: jocs d’equilibri, tasques de joc dirigit, iniciació a les activitats aquàtiques, joc de descoberta, tallers i manualitats i joc heurístic i d’experimentació.

ESPORTIUEIG D’INICIACIÓ ESPORTIVA Nascuts entre 2009–2010.

Els participants aprendran les bases per adquirir una futura cultura poliesportiva combinant el joc preesportiu amb l’educació física de base. Objectius: conèixer, acceptar i valorar el propi cos i l’activitat física, la diversitat d’activitat físiques, lúdiques i esportives i participar en jocs com a element d’aproximació als altres companys. Tasques: iniciació als esports col·lectius i als esports amb implement, jocs preesportius i alternatius.

ESPORTIUEIG MULTIESPORTS Nascuts entre 2005–2008.

Adreçada a qui vulgui practicar tot tipus d’esports sense una especialització determinada i amb una connotació lúdica i recreativa. Esports, natació, jocs, activitats a la natura i tallers. Crear hàbits de salut, afavorint el desenvolupament de les capacitats físiques i coordinatives. Objectius: aprofundir en les habilitats i capacitats esportives dels nens i nenes, crear hàbits de salut, afavorint el desenvolupament de les capacitats físiques i coordinatives del nen/a i aprendre a gestionar el seu temps lliure. Tasques: aprofundiment dels esports individuals i col·lectius, iniciació als esports alternatius, expressió corporal i tècnica d’estils de natació.

ESPORTIUEIG MULTIESPORTIU JOVE Nascuts entre 2001–2004.

Adreçat als joves als qui els agradi l’esport en general. Programa esportiu ampli que intenta englobar tot un ventall d’esports col·lectius i individuals, així com d’altres que es realitzen en el medi natural. L’objectiu és gaudir de la pràctica esportiva en general. Objectius: gaudir de la pràctica esportiva en general, apropar al jovent hàbits esportius saludables, així com afavorir la relació i la cohesió del grup i oferir un ventall d’activitats esportives que puguin practicar en el municipi i fora d’aquest. Tasques: esports urbans, sortides en BTT i activitats aquàtiques.

ESPORTIUEIG DE FUTBOL Nascuts entre 2005–2010.

Dissenyat per als que vulguin perfeccionar la tècnica del futbol. Objectius: gaudir de la pràctica esportiva del futbol, aprofundir en les habilitats i capacitats esportives dels nens i nenes, crear hàbits de salut, afavorint el desenvolupament de les capacitats físiques i coordinatives del nen/a i aprendre a gestionar el seu temps lliure. Tasques: tècnica individual i col·lectiva, tàctica individual i col·lectiva, joc grupal i natació lliure.

ESTIU ACTIU PER A JOVES/ADULTS De 17 a 64 anys.

Són activitats físiques dirigides per un tècnic monitor. Es combinarà el treball aeròbic amb el treball de tonificació, sempre amb el suport musical, tant en sec com dins l’aigua, i a vegades a cobert i d’altres a l’aire lliure. La millora de la resistència cardiorespiratòria s’aconseguirà mitjançant exercicis aeròbics, i amb el treball de tonificació a través d’exercicis localitzats assolirem la millora de la força muscular.

CURSET DE NATACIÓ A partir dels 3 anys.

L’objectiu és l’adaptació al medi aquàtic, en el qual els infants experimentaran sensacions totalment diferents a les del medi terrestre, amb la finalitat d’agafar confiança amb l’aigua utilitzant el joc com a eix central (infants de 3 a 5 anys).

A partir dels 6 anys l’objectiu principal és aconseguir l’autonomia dins l’aigua treballant la respiració, la flotació, els desplaçaments, sense deixar de banda el seu aspecte lúdic (iniciar-se en la tècnica dels diferents estils de natació).

A partir dels 14 es tracta d’una introducció esportiva, també tenint en compte el vessant d’oci. Objectius: familiarització amb el medi aquàtic per a infants de 3 a 5 anys (grups específics en funció de l’edat i el nivell), perfeccionament en el medi aquàtic per a infants de 6 a 9 anys: l’objectiu principal és aconseguir l’autonomia i el domini dins l’aigua, escola aquàtica per a joves de 10 a 13 anys: es tracta d’una introducció esportiva, sense deixar de banda l’aspecte lúdic de l’aigua, els objectius de la qual són conèixer les diferents especialitats esportives en el medi aquàtic i iniciar-se en la tècnica dels diferents estils de natació (crol, esquena i braça), així com en els viratges i escola aquàtica per a joves de 14 a 18 anys: l’objectiu d’aquest curs és perfeccionar els quatre estils (crol, braça, esquena i papallona) i els viratges. L’alumnat s’introduirà en les diferents modalitats natatòries i coneixerà diversos mètodes d’entrenament aquàtic.

Compartir

Newsletter Image