EL PLE MUNICIPAL

CONVOCATÒRIES

ACTES

Actes del Ple 2016

febrer 11, 2019

22/12/2016 15/12/2016 24/11/2016 04/11/2016 27/10/2016 29/09/2016 23/09/2016 08/09/2016 28/07/2016 30/06/2016 30/05/2016 26/05/2016 28/04/2016 31/03/2016 25/02/2016 28/01/2016

Actes del Ple 2015

febrer 11, 2019

23/12/2015 26/11/2015 25/11/2015 29/10/2015 24/09/2015 03/09/2015 23/07/2015 03/07/2015 13/06/2015 10/06/2015 04/05/2015 27/04/2015 24/04/2015 27/03/2015 03/03/2015 27/02/2015 30/01/2015 19/01/2015

Actes del Ple 2014

febrer 11, 2019

23/12/2014 09/12/2014 28/11/2014 31/10/2014 23/10/2014 26/09/2014 05/09/2014 25/08/2014 25/07/2014 27/06/2014 12/06/2014 30/05/2014 28/04/2014 25/04/2014 28/03/2014 28/02/2014 31/01/2014

Actes del Ple 2013

febrer 11, 2019

27/12/2013 23/12/2013 25/10/2013 27/09/2013 06/09/2013 26/07/2013 11/07/2013 28/06/2013 31/05/2013 26/04/2013 27/03/2013 22/02/2013 04/02/2013 25/01/2013

Actes del Ple 2012

febrer 11, 2019

28/12/2012 21/12/2012 30/11/2012 26/10/2012 18/10/2012 28/09/2012 07/09/2012 27/07/2012 29/06/2012 25/05/2012 15/05/2012 27/04/2012 30/03/2012 24/02/2012 13/02/2012 27/01/2012

DESCRIPCIÓ I CALENDARI GENERAL

El batle:

És la màxima autoritat municipal. Presideix els plens municipals i assumeix la direcció de l’equip de govern.

El Ple:

És l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal. Està integrat pels regidors electes i presidit pel batle.

Funcions:

  • Control i fiscalització dels òrgans de govern.
  • Aprovació i modificació d’ordenances i reglaments municipals.
  • Acords sobre l’alteració del terme municipal i símbols identitaris.
  • Aprovació dels pressupostos i la delimitació de recursos propis de caràcter tributari.
  • Regulació dels òrgans representatius i participatius.
  • Aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
  • Aprovació de canvis de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
  • Aprovació de projectes d’obres i serveis de què siga competent.
  • Votació de la moció de censura al batle i la qüestió de confiança, segons la legislación electoral.

Previsió de reunions: el darrer dijous de cada mes a les 19.30 h.

La Junta de Govern Local:

És un òrgan col·legiat d’administració i decisió de l’Ajuntament. Sota la presidència del batle, està integrada pels regidors designats per ell. La seva funció és donar suport al batle i exercir les competències delegades per aquest.

Previsió de reunions: tots els dimecres a les 9.30 h.