EL PLE MUNICIPAL

CONVOCATÒRIES

26febr. 2015

Us informam de la SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que tindrà lloc a la SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL a les 10 hores del DIVENDRES, dia 27 de febrer de 2015, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del […]

29des. 2014

Convocatòria de Ple ordinari

desembre 29, 2014

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de plens a les 10 hores del dimarts, dia 23 de desembre de 2014, amb el següent ordre del dia: Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Dació de compte dels decrets de la Batlia. Dació de compte de l’estat d’execució […]

ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES

X