EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

[22/12/2021] Qualificació definitiva [16/12/2021] Qualificació de la fase de concurs [10/12/2021] Plantilla d’autobaremació de mèrits [10/12/2021] Annex III [10/12/2021] Resultat definitiu de la fase d’oposició [03/12/2021] Test de la prova del segon exercici (castellano/català) i solucionari [02/12/2021] Resultat de la prova del segon exercici [23/11/2021] Resultat de la prova del primer exercici [17/11/2021] Llista definitiva […]

[16/12/2021]  Llista de persones convocades al segon exercici [30/11/2021] Resultat de la prova del primer exercici (català) i data del segon exercici [22/11/2021] Llista definitiva d’admesos [29/10/2021] Llista provisional d’admesos [30/04/2021] Model d’instància (annex II) [30/04/2021] Convocatòria i bases del procés selectiu per a la cobertura de manera interina d’una plaça de tècnic d’Administració general […]

Calendari fiscal

desembre 29, 2020

[13/12/2021] Aprovació del calendari fiscal 2022 [29/12/2020] Aprovació del calendari fiscal 2021

[03/12/2021] Llista de sol·licituds amb informació relativa a la documentació presentada, el compliments de requisits i els criteris objectius (barem económic) Termini d’al·legacions: del 3 al 15 de desembre de 2021 [30/09/2021] La Junta de Govern de 29 de setembre de 2021, ha adoptat els següents acords: Primer. Concedir d’ofici una ampliació del termini establert per […]