DELEGACIÓ D'ECONOMIA LOCAL, DE TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I DE COMUNICACIÓ I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Miguel Ángel Cortés Ramis


Delegat d’Economia local, de Turisme i promoció de la ciutat i de Comunicació i transformació digital.

DELEGACIONS