DELEGACIÓ D'EDUCACIÓ, DE PROMOCIÓ DE LA CULTURA I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA, DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE MÚSICA ANTONI TORRANDELL I DE L'ORGANISME AUTÒNOM LLAR D'INFANTS D'INCA

Alice Weber


Segona tinent de batle. Delegada d'Educació, de Cultura i normalització lingüística, de Memòria democràtica, de l’Organisme autònom de música Antoni Torrandell i de l’Organisme autònom Llar d’infants d’Inca.

Esdeveniments culturals