DELEGACIÓ DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I DE PROJECTES ESTRATÈGICS

Gregorio Ferrà Frau


Quart tinent de batle. Delegat de Transició energètica i Projectes estratègics.

DELEGACIONS

Aquesta àrea s'ocupa de facilitar el canvi estructural en els sistemes energètics de la ciutat cap a un model més modern i sostenible.

També estudia la viabilitat d'altres projectes estratègics per al desenvolupament d'Inca.

  • Transició energètica
  • Projectes estratègics