DELEGACIÓ DE GESTIÓ ECONÓMICA I TRIBUTÀRIA, D'INVERSIONS I DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

Virgilio Moreno Sarrió


Batle d'Inca.

DELEGACIONS