DELEGACIÓ D'INNOVACIÓ I EMPRESA I DE MERCATS I CONSUM

María José Fernández Molina


Delegada d'Innovació i empresa i de Mercats i consum.