Delegació d’Organització laboral i funció pública i de Seguretat ciutadana i mobilitat

Sebastián Oriol Díaz


Tercer tinent de batle. Delegat d’Organització laboral i funció pública i de Seguretat ciutadana i mobilitat.

DELEGACIONS