Delegació de Serveis i espai públic, d'Atenció territorial i de Cementeri

María del Carmen Oses Ramos


Primera tinent de batle. Delegada de Serveis i espai públic, d'Atenció territorial i de Cementeri.

DELEGACIONS DE LA BATLIA