Normativa

03Mar 2017

[30/01/2020] Consulta pública prèvia per a l’aprovació de la modificació de l’ordenança [21/11/2019] Proposta de modificació de l’ordenança [01/04/2019] Decret de la Batlia núm. 2019000566 d’implementació del sistema d’estacionament limitat gratuït al pàrquing soterrat de la plaça de Mallorca [19/11/2018] Proposta de modificació de l’ordenança [15/10/2018] Decret de la Batlia núm. 2018001702 d’ordenació i senyalització d’un tram del […]