Es tracta d’un concurs obert.

El termini per presentar els treballs finalitza el dia 30 de gener a les 14.00 hores.

No s’ha de posar el nom davant (darrere s’ha de posar nom, cognoms, núm. DNI, curs i centre escolar o telèfon).

L’Ajuntament es reserva el dret d’utilitzar o no algun dels originals rebuts, els quals, si no s’utilitzen, podran recollir-los a l’Ajuntament.

El jurat podrà declarar desert el premi.

Si algun dels treballs és seleccionat per a confeccionar el cartell, tindrà un premi de 200 euros.

En el disseny del cartell ha de figurar la següent informació:

CARNAVAL 2015

SA RUETA (12 de febrer)

SA RUA (14 de febrer)

ENTERRAMENT DE LA SARDINA (17 de febrer)

Àrea de Participació Ciutadana

Compartir

Newsletter Image