L’Ajuntament d’Inca, en col·laboració amb l’Associació Finestra al Sud – S’Altra Senalla d’Inca, convoca el Concurs de Redacció i Glosat Premi Ciutat d’Inca 2019 en el marc dels actes de la Festa del Llibre.

 1. CATEGORIES: se n’estableixen dues:
  1. Alumnes de primària
  2. Alumnes de primer cicle de secundària
 2. PROVA INTERCOL·LEGIAL: els centres escolars han d’organitzar les proves que estimin necessàries per seleccionar 8 alumnes per categoria que concursaran en la prova final i que els representaran. El nombre d’alumnes que hi participin no podrà ser inferior a 6.
 3. IDIOMA: els treballs s’han de realitzar en llengua catalana. Tant en la categoria de redacció com en la de glosat la temàtica serà lliure. Cada concursant només podrà participar en una de les dues modalitats.
 4. PROVA FINAL: tindrà lloc el dimarts dia 9 d’abril de 2019, a la Biblioteca Municipal (CLAUSTRE DE SANT DOMINGO): a les 10 hores, els participants de la categoria 1; a les 11.30 hores, els de la categoria 2.
 5. PREMIS: d’entre tots els participants, el jurat en seleccionarà un de cada centre, de cada modalitat i de cada categoria, que rebrà un lot de llibres i un diploma com a guanyador. La resta de participants de la prova final rebrà un llibre i un diploma de participació. Cada centre escolar participant rebrà la quantitat econòmica de 120 € a través de transferència bancària, que es destinaran a l’alumnat participant i al mateix centre educatiu per a l’adquisició de material escolar. El lliurament de premis es durà a terme el dia 30 d’abril de 2019 a les 19 h, al Claustre de Sant Domingo.
 6. PUBLICACIÓ: les redaccions i gloses guanyadores del Concurs seran publicades a la premsa local de forma setmanal.
 7. JURAT: serà format pel regidor de Cultura, personal tècnic de l’àrea i una persona relacionada amb l’entitat Finestra al Sud – S’Altra Senalla d’Inca. Podrà resoldre inapel·lablement totes aquelles qüestions no estipulades en aquestes bases.
 8. INSCRIPCIONS: per tal de formalitzar la inscripció, els centres que hi vulguin participar s’hauran d’inscriure a l’Àrea de Cultura (de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h) des del moment en què es faci pública la convocatòria fins al dimecres 5 d’abril.
 9. El fet d’inscriure-s’hi suposa l’acceptació total de les bases d’aquest concurs.

Compartir

Newsletter Image